Aanbod

Leefgebieden

We werken met leefgebieden om geen belangrijke thema’s over het hoofd te zien bij de begeleiding. De leefgebieden zijn neutraal geformuleerd, voor ieder mens relevant en hangen nauw met elkaar samen. Het zijn er negen:

Huisvestiging

Wat kan Progressium B.V. voor de zorgvrager betekenen om de woonsituatie te veranderen en te verbeteren? Een schoon en opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimde geest. Om die reden begeleidt Progressium B.V. in huisvesting, het huis op orde krijgen én houden.

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid en het hebben van hun eigen regie is belangrijk voor mensen met een beperking. Mensen met een beperking die het gevoel hebben zelfredzaam te zijn en die eigen regie ervaren, staan positiever in het leven. Er is daarom niet alleen ondersteuning nodig om zelfredzaamheid te bevorderen, maar ook voor het versterken van eigen regie.

Psychisch functioneren

Somberheid of uitzichtloosheid kunnen flinke impact hebben op iemands leven. Daarom bekijken we samen met een begeleider wat voor mogelijkheden er zijn voor de zorgvrager.

Lichamelijke functioneren

Zijn er klachten en/of beperkingen die het leven belemmeren? De zorgvrager kan begeleiding krijgen als het gaat over lichamelijke gezondheid.

School

Mensen met een LVB zijn veelal laag geschoold, vaak hebben zij praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs gevolgd en hebben zij moeite met een voortgezette opleiding. Dit betekent echter niet dat zij niet kunnen leren of zich niet kunnen ontwikkelen. Voor iemand met een LVB is het belangrijk dat er in het onderwijs ingespeeld wordt op zijn/haar behoeften. Mensen met een LVB leren bijvoorbeeld vaak beter in de praktijk.

Werk/Dagbesteding/Re-integratie

De invulling van de zorgvrager is belangrijk voor de mentale en fysieke gezondheid. Echter kan het zijn dat begeleiding nodig is voor het invullen van de dag. Daarom kijken onze begeleiders graag mee naar dagelijkse bezigheden om het een betere structuur te geven.

Financiën

Wat is de financiële situatie van de zorgvrager? Zijn er zorgelijke schulden of is het slim een bewindvoerder in te schakelen? Soms kan het regelen van de financiën in een huishouden een enorme stressfactor zijn. Daarom zijn onze begeleiders er om orde op zaken te stellen.

Sociaal netwerk

Aandacht voor de relaties van de zorgvrager verbetert de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Soms kan het plannen van uw dag 

Zingeving

Samen met een begeleider zoekt de zorgvrager uit wat hij of zij belangrijk vindt in het leven en wat motiveert om elke morgen op te staan.
Cliëntwaarderingsonderzoek