Ambulante begeleiding

Voor wie?

Wij verlangen ernaar dat mensen tot herstel komen. In ieder individu zit goud. Wij zoeken naar de mogelijkheden om dit goud boven te krijgen. Daarom bieden wij ambulante jeugdhulp en begeleiding aan volwassenen. Wij ondersteunen mensen in de thuissituatie, deze mensen hebben minder toezicht nodig, zijn vaak zelfredzamer en beter in staat om hun hulpvragen uit te stellen. Toch zijn er vaak hulpvragen die op sommige en vaak onverwachte momenten om intensieve ondersteuning vragen. Vaak gaat het hier om mensen met verslavingsproblematiek, een psychiatrisch ziektebeeld, een verstandelijke beperking of combinatie hiervan.

Hoe werken wij?

Progressium B.V. staat in de ‘ja-modus’ en wil zorg bieden waarmee de cliënt verder komt. Dus ook aan cliënten die zelfstandig willen zijn en waarvoor het lastig is om zorg op maat te organiseren.

In het begeleidingstraject zijn stabilisatie, groei en geluk voor Progressium B.V. de belangrijkste einddoelen. Wij denken dat uitbreiding van een gezond sociaal netwerk en deelname aan de maatschappij hieraan bijdragen en zetten ons hier ook voor in. De hulpvragen, doelstellingen en wensen van de cliënt staan echter altijd centraal en zijn de leidraad in het begeleidingstraject. Deze worden samen met de cliënt beschreven in het zorgplan en aangevuld met een werkplan. Hierin wordt beschreven welke acties de cliënt en hulpverlener uit gaan zetten en wie betrokken worden om doelstellingen te bereiken. Het streven is om het sociale en professionele netwerk van de cliënt zoveel mogelijk bij het begeleidingstraject te betrekken en hen er onderdeel van te laten zijn. De persoonlijk begeleider houdt de regie over het zorgtraject en evalueert regelmatig met de cliënt en overige betrokkenen. Deze wordt hierbij ondersteunt door zorgcoördinator en de verpleegkundig coördinator.

Om er zorg voor te dragen dat zelfstandig wonende cliënten te allen tijde hun hulpvragen kunnen stellen, zijn onze medewerkers 24/7 bereikbaar.

Waar wonen?

Wij begeleiden hoofdzakelijk cliënten die in Arnhem of in de nabije omgeving woonachtig zijn.

Cliëntwaarderingsonderzoek