Jeugd- en gezinsbegeleiding

Progressium begeleidt jeugdigen op oplossingsgerichte wijze, waarbij we proberen de jeugdige intrinsiek te motiveren. Samen met de jeugdige en het netwerk gaan wij actief op onderzoek uit, Wat werkt wel en wat juist niet en waarom? De begeleider sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind en zijn of haar omgeving. Wij doen dit op een speelse, actieve en creatieve manier. Het opbouwen van vertrouwen is de basis, hier nemen we de tijd voor want pas dan kunnen we samen echt stappen gaan zetten. Wij vinden het belangrijk om kinderen zelfkennis op te laten doen zodat ze meer inzicht krijgen in waar hun talenten liggen en welke vaardigheden nog goed zijn om te oefenen. Wij leveren hierin maatwerk. Onze medewerkers zijn ervaren specialisten met een SKJ registratie en hebben veel verschillende methodes en werkwijzen tot hun beschikking om in te zetten. We werken in dit traject samen met andere betrokkenen, zoals school, een behandelaar, sportvereniging of familie, dit doen we uiteraard in goed overleg.

Onze missie is er samen voor zorgen dat het kind en gezin straks weer verder kunnen zonder ons. Ontdek onze unieke aanpak!

Naast individuele ambulante begeleiding hebben we ook een groepsaanbod voor jeugdige en hun ouders.
Cliëntwaarderingsonderzoek