Financiering van de zorg

De zorg kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Hieronder geven wij uitleg over de verschillende wetten

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die blijvend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Onderdelen van deze zorg kunnen zijn: verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging of verpleging, geneeskundige zorg en vervoer naar de plaats van begeleiding of behandeling.

Iemand die in aanmerking wil komen voor een Wlz-zorg, moet een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of de aanvrager voldoet aan de toegangscriteria van de Wlz. Het moet vaststaan dat de verzekerde blijvend is aangewezen op permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstig nadeel te voorkomen.

Hoe vraag ik een indicatie aan?

Indicatie aanvragen kunt u zelf doen via het CIZ, maar u kunt het ook overlaten aan Progressium B.V. De aanvraag kunt u digitaal of per post aanvragen via www.ciz.nl. Hier kunt u het digitale aanvraagformulier invullen en opsturen. Ook kunt u het aanvraagformulier printen, invullen en met pen ondertekenen. U stuurt het ingevulde formulier daarna naar de CIZ- vestiging bij u in de buurt.

Onderzoek en indicatiebesluit

Meestal geeft uw aanvraag genoeg inzicht en informatie voor het CIZ om een besluit te kunnen nemen. Het is echter ook mogelijk dat u gebeld wordt voor verdere informatie. Soms vraagt het CIZ informatie op, bijvoorbeeld bij uw huisarts of specialist. Hiervoor zullen zij altijd eerst uw toestemming vragen. In het indicatiebesluit van het CIZ staat of u de zorg krijgt en zo ja, welke zorg, hoeveel en hoe lang. U ontvangt het besluit per brief binnen zes weken na de aanvraag.

Op uw indicatiebesluit staat aangegeven welke zorg u krijgt. Dit zijn de soorten zorg:

 • Persoonlijke verzorging: hulp bij douchen, aankleden of naar het toilet gaan
 • Verpleging: verpleegkundige handelingen, zoals wondverzorging en injecties, of hulp bij zelf leren injecteren
 • Begeleiding: ondersteuning bij het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het indelen van de dag
 • Behandeling: gericht op herstel of verbeteren van uw aandoening, of voorkomen dat deze erger wordt
 • Zorgzwaartepakket: langdurig verblijf in een instelling, zoals een verpleeg- of verzorgingshuis
 • Kortdurend verblijf: logeren in een instelling, maximaal drie etmalen per week

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die garandeert dat iedereen in Nederland woont of werkt, een basisverzekering afsluit. Vanuit deze basisverzekering bent u verzekerd voor verpleging en persoonlijke verzorging die u thuis ontvangt. De volgende zorgproducten vallen onder de Zvw:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving en zelfstandig kunnen blijven wonen. De Wmo is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch psychisch probleem en wordt gefinancierd vanuit de plaatselijke gemeente. De volgende zorgproducten van Progressium B.V. zijn beschikbaar via de Wmo:

 • Huishoudelijke hulp
 • Individuele begeleiding
 • Dagbesteding
 • Eerstelijns verblijf

Als u Wmo-zorg vanuit Progressium B.V. wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de gemeente waar u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Meer informatie over het aanvragen van Wmo-zorg vindt u hier.

Zorg zelf betalen

Naast het verkrijgen van zorg op basis van uw indicatie, heeft u ook de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen. Deze dient u dan zelf te betalen. Bekijk hier de prijzen voor particuliere zorg.

Cliëntwaarderingsonderzoek