Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Progressium B.V. houdt toezicht op het realiseren van het beleid en doelstellingen.

Onze Raad van Commissarissen (RVC) bestaat uit de volgende leden:
 • Jozef Cornelis Hendriks Gebbinck (Voorzitter)
  - Hoofddocent Management in de zorg
 • Jamil Sadiqi (Commissaris)
  - Finance & Control professional
  - Business-/ projectcontroller
 • Edgar Karamjan (Commissaris)
  - Kwaliteitsadviseur / adviseur verandermanagement

Deze Commissarissen zien dus toe op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. En adviseren zij de raad van bestuur als dit nodig is. Al met al zorgt deze raad ervoor dat Progressium B.V. zich blijft ontwikkelen op de gebieden van continuïteit, kwaliteit en transparantie van de aangeboden zorg.

Cliëntwaarderingsonderzoek